skip to Main Content

Gratis samlivskurs for nybakte foreldre

 

Bli gode på å takle overgangen fra å være par til å bli familie. Meld dere på gratis samlivskurs «Godt Samliv» for førstegangsforeldre.

Vi  holder dette kurset mange  ganger denne høsten, både  som dagskurs av 8  timer på  helgedag og da på fysiske steder som i Oslo/nærområdet samt  i Østfold, og  vi har  kurset som webinar – da oftest over to ukekvelder  av 4 timer.

På webinarene kan dere  delta uansett hvor i landet  der bor. Se kurskalenderen

Ta en  titt på denne videosnutten for å få vite mer:

IMG_5745

Dette er  tilbakemelding fra et par som har  vært på  kurset «Godt Samliv»:

Til kursledere Ann Sofie og Anna;
Takk for flott kurs 11.9.21! Vi har lært masse nyttig vi kommer til å ta med oss så lenge vi lever.
 
Linda (24) og Jonas (24)  
Hønefoss

Samlivskurs for nybakte foreldre

Bli med på gratis samlivskurs for å  takle overgangen fra å være par til å bli foreldre!

 

 

 

Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Godt Samliv er et parkurs for dere som venter eller har fått deres første barn. Mange opplever store endringene i denne perioden, både for sin egen del og i møte med partneren. Kurset gjør dere godt rustet for å møte utfordringer, snakke sammen og ta vare på parforholdet. Dere får ny kunnskap og ferdigheter for å takle denne utfordrende tiden, og gode verktøy når det butter.

Dette kurset er en gave, både til dere og barnet deres.

Kursinnhold:

Kurset går over 8 timer og inneholder fire deler:

 • Vårt parforhold
 • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
 • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
 • Den store forandringen fra par til familie

Under alle deler av kurset vil dere sitter sammen som par og gjør øvelser og refleksjoner sammen som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig å dele tanker eller oppdagelser i plenum.

Kurset er som før skrevet gratis. Det serveres mat og drikke på de fysiske kursene. På de  digitale kursene  kan dere  delta uansett hvor i landet  dere  bor.

FULLFINANSIERT AV BUFDIR

Dette kurset er et forebyggende samlivskurs har som mål å støtte opp om familie- og parforhold. Kurset er utviklet og fullfinansiert av BUFDIR (Barne-,ungdom og familiedirektoratet ). Kurset kommer som et  supplement til det offentlige  tilbudet  som finnes (helstasjoner, familievernkontorer, barnevern osv).

BUFDIR har sertifisert kursledere som står klare til å holde dette samlivskurset mange steder i landet.  Det gjelder også mange av oss som er kursledere i Samlivsskolen.

Se  oversikt  over hvor og når kursene holdes her  på kurskalendere på Samlivsskolens hjemmeside.

Kontakt oss for mer info og påmelding!

 

 

 

 

 

Gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Se høstens kursoversikt

Gratis samlivskurs for dere som venter – eller nettopp har fått –  deres første barn

 

I Norge er vi så heldige at staten gir drahjelp til par som er førstegangsforeldre for at dere skal få en bra start på den store overgangen det er å gå fra å være to til tre.  

Hvis dere er i denne målgruppen:

Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Godt Samliv er et parkurs for dere som venter eller har fått deres første barn. Mange opplever store endringene i denne perioden, både for sin egen del og i møte med partneren. Kurset gjør dere godt rustet for å møte utfordringer, snakke sammen og ta vare på parforholdet. Dere får ny kunnskap og ferdigheter for å takle denne utfordrende tiden, og gode verktøy når det butter.

Dette kurset er en gave, både til dere og barnet deres.

Kursinnhold:

Kurset går over 8 timer og inneholder fire deler:

 • Vårt parforhold: Fra par til familie
 • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
 • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
 • Den store forandringen fra par til familie.

Under alle dele av kurset vil dere sitter sammen som par og gjør øvelser og refleksjoner sammen som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig å dele tanker eller oppdagelser i plenum.

Kurset er som før skrevet gratis. Det serveres mat og drikke på de fysiske kursene.

FULLFINANSIERT AV BUFDIR

Dette kurset er et forebyggende samlivskurs har som mål å støtte opp om familie- og parforhold. Kurset er utviklet og fullfinansiert av BUFDIR (Barne-,ungdom og familiedirektoratet ). Kurset kommer  som et  supplement til det  offentlige  tilbudet  som finnes (helstasjoner, familievernkontorer, barnevern osv) .

BUFDIR har sertifisert kursledere som står klare til å holde dette samlivskurset mange steder i landet.  Det gjelder også mange av oss som er kursledere i Samlivsskolen.

SAMLIVSSKOLENS TILBYR KURSET GODT SAMLIV

Samlivsskolen er en frivillig organisasjon som består av kursledere som  tilbyr  samlivskurs og andre relaterte tilbud  til  par, familier  og enkeltpersoner. Se vår hjemmeside: www.samlivsskolen.no

Flere av våre kursledere er sertifisert for å holde kurset Godt Samliv for  førstegangsforeldre.

Nedenfor ser dere når og hvor vi holder dette kurset og hvem som er  kursledere for de respektive kursene.

TIDSPLAN  SOMMER/HØST 2021

18.9, kl. 9-17. Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit Larsen

21.9 og 28.9, kl. 17-21 (begge dager). Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit Larsen

16.9 og 23.9, kl. 16.30-20.30: Digitalt. Kursleder: Lillian Tiller og Helene Bakke

25.9, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebakk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

7.10 og 11.10, kl. 16.30-20.30. Digitalt. Kursledere Lillian Tiller og Helene Bakke

23.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebakk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

28.10 og 4.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim. Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder

30.10, kl. 9-17, Jessheim. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen

30.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebakk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

6.11,  kl. 9-17, Oslo. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen

13.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebakk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

18.11 og 25.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim.  Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder

20.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebakk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

20.11, kl. 9-17.Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit

 

 

GODT SAMLIV- gratis kurs for førstegangsforeldre

Ny livssituasjon- fra to til tre

 

Venter dere barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.

Kurset har som målsetting å støtte opp om familie- og parforhold. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Dette kurset tar sikte på å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir foreldre. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen.

«Unntakstilstand»

Tiden etter fødselen blir av noen beskrevet som en unntakstilstand. Et nybakt foreldrepar sa: «Det var som om en helt annen verden åpnet seg».

Et annet par uttrykte: «Tiden etter fødselen var et kaos for oss … Lykkerusen kom ikke før flere måneder senere».

For andre vil den store lykkerusen utebli helt, og for de fleste kan stemningen svinge nokså fort.

De fleste reaksjoner og utfordringer er normale. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Samtidig vil kurset gi kunnskap og konkrete råd til hva som skaper gode og varige samliv. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden.

Kurset  er  delt i  fire hoveddeler:

 1. Vårt  parforhold.
 2. Kommunikasjon-hold forbindelsen!
 3. Krangel og  konflikt- hvordan takler vi det?
 4. Fra par til famlile- den store  forandringen.

Kuret holdes  som et dagskurs over 8  timer.

Kurset er GRATIS! Så ta kontakt og meld dere på!

 

Back To Top