skip to Main Content
dreamstime_l_42186560-beskj

Kurs for par som ønsker ny utvikling og innsikt i parforholdet og få en styrket  kommunikasjon og relasjon.

Et kurs for dere som opplever at de står litt fast i forholdet, som ønsker bevisstgjøring og utvikling. Et kurs for dere som ønsker å få økt forståelse for hvordan dere kommuniserer, utvikle et bedre kjærlighetsspråk, bli bevisst hvordan følelser styrer relasjonen mellom dere.

Kurset vil gi erfaring i å oppnå gode møter dere i mellom, og gi ny motivasjon til å jobbe for å styrke parforholdet.

Kursinnhold:

Kurset er lagt i tematiske bolker.

  • Grunnverdier i parforholdet.Vårt felles – Vi- Fellesverdier.
  • Kjærlighetsspråket.
  • Kommunikasjon med  øvelser
  • Mønsterbryting og bevisstgjøring, se muligheter for endring.

Kurssted: Trondheim

Kursrekke over to ukekvelder.

Kursledere: Mai Antonsen og Lillian Tiller

PÅMELDING OG BETALING:

Kurspåmelding skjer via kursoppføringen i kalenderen. Velg riktig kurs. Trykk på den grønne bestillingsknappen som leder inn til Go Mentors bookingssystem. Her legger dere inn  kontaktinformasjon og betaling.

For flere opplysninger: Lillian Tiller tlf. 98803814 mail: lillian@crevo.no eller Mai Antonsen tlf. 95285812 mail: post@maisenter.no

Back To Top