skip to Main Content
dreamstime_l_42186560-kopi-300×450

Kurs for par som ønsker ny utvikling og innsikt i parforholdet. Via styrking av kommunikasjon og relasjon.

Et kurs for dere som opplever at de står litt fast i forholdet, som ønsker bevisstgjøring og utvikling. Et kurs for dere som ønsker å få økt forståelse i hvordan dere kommuniserer, utvikle et bedre kjærlighetsspråk, bli bevisst hvordan følelser styrer relasjonen mellom dere.

Kurset vil gi erfaring i å oppnå gode møter dere i mellom, og gi ny motivasjon til å jobbe for å styrke parforholdet.

Det er ikke fastsatt noe ny dato for dette kurset. Ta kontakt med arrangørene om dere er interesset i å delta.

Kursinnhold:

Kurset er lagt i tematiske bolker.

Bolkene har tema som: Grunnverdier i parforholdet. Kommunikasjonsøvelser. Kjærlighetsspråket. Mønsterbryting og bevisstgjøring, se muligheter for endring. Parforholdet som en tredjepart. Vårt felles – Vi- Fellesverdier.

Kurssted: Trondheim

Kursrekke over fem ukekvelder. 2,5 timers varighet pr. kurskveld. Minimum fem par

Kursledere: Mai Antonsen og Lillian Tiller

Interessert?

For flere opplysninger: Lillian Tiller tlf. 98803814 mail: lillian@crevo.no eller Mai Antonsen tlf. 95285812 mail: post@maisenter.no

Back To Top