skip to Main Content
Ill. foto til kurset Samlivskurs i kommunikasjon

Bli bedre til å forstå hverandres kjærlighetsspråk og hva dere trenger av hverandre.»Kvinner vil ha nærhet.  Menn vil ha sex.» «Kvinner vil bli hørt på, menn vil ha handling». «Kvinner  er problemorienterte, menn er  løsningsorienterte». Stemmer det hos dere? Bli med på samlivskurs og for å forstå og verdsett hverandres kjærlighetsuttrykk og kommunikasjon.

FOR HVEM: Et parkurs for dere som vil bli bedre til å si fra om hva dere trenger av hverandre. Kurs for dere som få vil få et mer utviklet kjærlighetsspråk, bli bedre på den «nære» kommunikasjonen.

Kurset tar opp:

  • Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre?
  • Har dere to som er partnere den samme måten å kommunisere på?
  • Hvordan skjønne/lære/verdsette din partners uttrykksmåte?
  • Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket
  • Kjærlighet = følelser. Hvordan uttrykke deg så du når fram til partneren?

Kursleder innleder først og introduserer også noen enkle metoder og teknikker som deltakerne kan bruke som hjelpemidler når de skal arbeide i par på kurset og etterpå. Kursleder hjelper og veileder de parene som ønsker det.

PRISER OG PRAKTISK: Møtelokaler i Oslo. I tillegg til kursavgift  kommer kost og evt. losji. Deltakerne kan kjøpe en rimelig lunsj på stedet.

Vi har hotellavtale med Thon hotels, som gir noe reduserte priser hvis dere bestiller gjennom Samlivsskolen.

KURSLEDER: Anna Sigridsdatter Heen

Back To Top