skip to Main Content

Samlivskurs for nybakte foreldre

Bli med på gratis samlivskurs for å  takle overgangen fra å være par til å bli foreldre!

 

 

 

Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Godt Samliv er et parkurs for dere som venter eller har fått deres første barn. Mange opplever store endringene i denne perioden, både for sin egen del og i møte med partneren. Kurset gjør dere godt rustet for å møte utfordringer, snakke sammen og ta vare på parforholdet. Dere får ny kunnskap og ferdigheter for å takle denne utfordrende tiden, og gode verktøy når det butter.

Dette kurset er en gave, både til dere og barnet deres.

Kursinnhold:

Kurset går over 8 timer og inneholder fire deler:

  • Vårt parforhold
  • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
  • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
  • Den store forandringen fra par til familie

Under alle deler av kurset vil dere sitter sammen som par og gjør øvelser og refleksjoner sammen som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig å dele tanker eller oppdagelser i plenum.

Kurset er som før skrevet gratis. Det serveres mat og drikke på de fysiske kursene. På de  digitale kursene  kan dere  delta uansett hvor i landet  dere  bor.

FULLFINANSIERT AV BUFDIR

Dette kurset er et forebyggende samlivskurs har som mål å støtte opp om familie- og parforhold. Kurset er utviklet og fullfinansiert av BUFDIR (Barne-,ungdom og familiedirektoratet ). Kurset kommer som et  supplement til det offentlige  tilbudet  som finnes (helstasjoner, familievernkontorer, barnevern osv).

BUFDIR har sertifisert kursledere som står klare til å holde dette samlivskurset mange steder i landet.  Det gjelder også mange av oss som er kursledere i Samlivsskolen.

Se  oversikt  over hvor og når kursene holdes her  på kurskalendere på Samlivsskolens hjemmeside.

Kontakt oss for mer info og påmelding!

 

 

 

 

 

Back To Top