skip to Main Content

PREP-kurs for bedre kommunikasjon i samlivet

Bli med PREP-kurs for å bli bevisst dårlige kommunikasjonsmønstre og hvordan dere kan bryte  dem. Bli gode på å  løse problemer  og utfordringer. Ta  vare på  godene og  styrk nærheten og  vennskapet.

Vi holder  to PREP-kurs  denne høsten  hhv  18. og 19  september og 24.-25 oktober. Ta kontakt for mer info og påmelding.

Back To Top