skip to Main Content

Her er samlivskurset for dere som  har utfordringer med å finne balansen mellom karriere og familieliv.

Karriére betyr ikke alltid det samme for to parter, men jobben er viktig for ens identitet. Hver har sin egen karriére, og den kan være ulik partnerens både hva gjelder status, lønn, selvrealisering og trivsel. Dette skaper ofte konflikter. Ofte blir det skjevdeling når det gjelder omsorgsoppgaver og praktiske oppgaver i hjemmet.

Det kan dere gjøre noe med!

Hvordan bli det temaet som støtter og motiverer hverandre når det gjelder jobb og karriére og ikke bryter hverandre ned?

KURSINNHOLD:

Dette er spørsmålene vi tar opp på kurset:

  • Din karriere og min karriére? Hvordan kan vi få til et samliv?
  • Hva betyr jobben for deg? Og min for meg?
  • Er din jobb viktigere enn min?
  • Gjenspeiler lønn og status viktighet?
  • Hvordan takle samlivet om den ene har en jobb med mye reising?
  • Hvor mye frihet ønsker jeg og hvor mye kan jeg gi deg?
  • Sjef ute og sjef hjemme?
  • Hvordan bli et godt arbeidsteam?
  • Hvordan respektere hverandre og støtte hverandre og gi rom for hverandres selvrealisering og egenutvikling når det gjelder jobb og karriere?

Kurset holdes i møtelokaler i Bærum. Kurset er åpent for deltakere fra hele landet.

KURSLEDERE:

Mette Manus og Trine Hatlevik Hønningstad. Mer om kurslederne finner du under oversikten over instruktører på Samlivsskolens hjemmeside.

PÅMELDING OG BETALING:

Kurspåmelding skjer via kursoppføringen i kalenderen. Velg riktig kurs. Trykk på den grønne bestillingsknappen som leder inn til Go Mentors bookingssystem. Her legger dere inn  kontaktinformasjon og betaling. Når det  gjelder betaling er systemet dessverre komplisert: Go Mentor kan ikke holde pengene reservert i mer enn en måned. Det betyr at om om du booker kurs og trykker betaling her i Go Mentors system blir ikke beløpet trukket fra din konto  før etter at kurset er  gjennomført. Alternativt kan du betale direkte til Samlivsskolens leder Anna Sigridsdatter Heen når du møter opp til kurset eller etter avtale med henne. Annas e-postadresse er sigridsdatter@icloud.com og telefonnr. er 91868658.

Kontakt eventuelt Mette direkte via telefon  957 70 918. Eller e-post: mette@manusmotivasjon.no eller Trine: trine@manusmotivasjon.no, tlf: 414 59 648

Back To Top