skip to Main Content

Lykke og livsmakt

IMG_0898-300x300
«Vi kan ikke kontrollere verden. Men vi kan kontrollere vår måte å møte den på». Det skrev filosof og forfatter Einar Øverenget i Magasinet (Aftenposten 27. september 2014). Han gir oss følgende å tenke på: «Lykken er ikke det som skjer med deg, det er noe du gjør med deg selv. Du kan velge din sjebne. Ikke ved å styre det omgivelse utsetter deg for, men gjennom å velge hvordan du skal reagere på dette.»

Øverenget mener en viktig forutsetning for dette er evnen til å reflektere.»Refleksjon dreier seg om å skape en viss avstand til umiddelbare behov og innskytelser. Den setter oss i stand til tre inn i en autoritetsrolle til våre indre liv – og ikke bare være en slave av det umiddelbare. På den måten kan vi også evne å korrigere våre indre liv og ikke bare henvise oss selv til å måtte akseptere det som melder seg.»

Han viser til den romerske filosofien Seneca som beskrev en metode for å skape den distansen til det umiddelbare: «Tenk bare på hvor lykkelig du ville vært om du mistet alt du har – og fikk det tilbake igjen.»

Dette får Seneca til å heve: «Hvis du ikke er fornøyd med det du har, vil ikke hele verden om du eide den, kunne gjøre deg lykkelig»:

Back To Top