skip to Main Content

Om Samlivsskolen

Samlivsskolen er en frivillig organisasjon som tilbyr samlivskurs  for å styrke og utvikle parforholdet. i  Vi har kursledere som holder samlivskurs og  mange  av oss  er også par/ familieterapeuter.

Samlivsskolen har ingen faste lokaler, men holder kurs i leide lokaler eller på hotell. Vi har mange  samlivskurs med ulike temaer å velge mellom. Se  vår oversikt, www.samlivsskolen.no/samlivskurs

Parterapi, individuell rådgivning og andre  terapitilbud gies i  våre  respektive kontorlokaler eller som online-tilbud. Dermed  kan du benytte  deg/ dere  av våre  tjenester uansett hvor i landet du/dere bor.

De fleste kurs holdes i Oslo/Østlandsområdet og noen i Trøndelag.

Vi tar også oppdrag som kursledere andre steder. Det være seg for offentlige virksomheter, bedrifter og organisasjoner. Dette gjelder også for parterapitilbudet.

Alle våre kurs er åpne for deltakere fra hele landet.

Samlivskolen kan nås enten via telefon eller pr. e-post.

Styreleder Anna Sigridsdatter Heen:

Telefon: 91 86 86 58
E-post: post@samlivsskolen.no

Kontoradresse: Sukkertoppveien 5, 0571 Oslo

Kontaktskjema

Kurs for gode samliv
Back To Top