skip to Main Content

Ny livssituasjon- fra to til tre, fra par til familie

Venter dere barn, eller har nettopp  fått deres  første barn er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et  samlivskurs for førstegangsforeldre.

Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Meld dere på kurset og få en flying start på overgangen fra  å være  par til å bli  familie!

«Unntakstilstand»

Tiden etter fødselen blir av noen beskrevet som en unntakstilstand. Et nybakt foreldrepar sa: «Det var som om en helt annen verden åpnet seg».

Et annet par uttrykte: «Tiden etter fødselen var et kaos for oss … Lykkerusen kom ikke før flere måneder senere».

For andre vil den store lykkerusen utebli helt, og for de fleste kan stemningen svinge nokså fort.

De fleste reaksjoner og utfordringer er normale. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Kurset gi kunnskap og konkrete råd til hva som skaper gode og varige samliv. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden.

Kurset  er  delt i  fire hoveddeler:

  1. Vårt  parforhold.
  2. Kommunikasjon-hold forbindelsen
  3. Krangel og  konflikt- hvordan takler vi det?
  4. Den store forandringen fra par til familie

Kurset holdes  som  et dagskurs over 8  timer eller over to kurskvelder av 4 timer.  Noen få av kursene  foregår på fysiske steder, dvs Oslo eller Oslos  nærområde. De  fleste av kursene er  digitale og  da  kan dere  delta  på kurs uansett hvor i landet dere bor.

Dere kan  også ta en  kortversjon av kurset  over 5 timer og da som privatundervisning for enkeltpar  enten  digitalt eller på kursleder Anna Sigridatter Heens  hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Så ta kontakt og meld dere på! Se under kurskalender. Her  finner dere også  hvem som er kursledere for de respektive kursene. Så ta gjerne kontakt direkte med vedkommende og meld dere på kurset på den måten.

PRIS: Tidligere var  dette kurset  gratis da det ble fullfinansiert av  Staten (ved BUFDIR) Med den nye Støre- regjeringen forsvant  denne støtten, så nå har også dette kurset deltakeravgift. Kuravgift per par er nå kr 4000.  For de  kursene som holdes på fysiske steder kommer  betaling  for dagpakker i tillegg.

Dette er  tilbakemelding fra et par som har  vært på  kurset «Godt Samliv»:

Til kursledere Ann Sofie og Anna;
Takk for flott kurs 11.9.21! Vi har lært masse nyttig vi kommer til å ta med oss så lenge vi lever.
 
Linda (24) og Jonas (24)  
Hønefoss
Back To Top